Friday, October 14, 2016

Ýewropa Türkmen Kultur Ojagynyň Bildiriş - یوروپا تورکمن کولتور اوجاغی نئنگ بیلدیریشی

Türkmen Kultur Ojagy-Koln
Hormatly ildeşler,
1996-njy ýylyň 2-nji Nowemberi Türkmen Kultur Ojagynyň guralan günüdir. Biz bu şanly wakanyň mübärek ýyldönümi günlerinde ojagymyzyň döredilmeginiň 20 ýyllygyny dabaraly belläp geçmegi göz öňüne aldyk.
Bu baýramda kultur ojagynyň 20 ýyllyk geçmiş ýoluna gysga bir serediljekdir. Şunuň bilen baglylykda Sizden eliňizde bolan ojaga degişli gyzykly materiallardan (surat, wideo wşm.) bize bir nusgasyny iberip, ýardam etmegiňizi haýyş edýäris.
Toý meýlisimiz Siziň kultur ojagy bilen baglanyşykly pikirleriňiz, ýatlamalaryňyz we ündewleriňiz bilen etjek çykyşlaryňyza açykdyr.
Toýa geljek ýoluňyza garaşýarys!
Duşuşygymyzyň:
Ýeri: Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln
Zamany: Ýekşenbe, 13.11.2016, sagat: 11:00- 15:00
Hormat bilen:
Türkmen Kultur Ojagy Müdiriýet topary Köln, 25.09.2016

***

حورماتلی ایلدشلر!
1996 – نجی نوامبری توٚرکمن کولتور اوجاغی نئنگ غورولان گوٚنی دیر. بیز بو شانلی واقانئنگ موٚبأرک یئل دؤنوٚمی گوٚنلرینده اوجاغی مئزئنگ دؤره دیلمه گی نینگ 20 یئللئغئنی دابارالی بللأپ گچمگی گؤزاؤنگوٚنه آلدئق.
بو بایرام – دا، کولتور اوجاغی نئنگ 20 یئل لئق گچمیش یولونا غئسغا بیر سرادیلجک دیر. شونونگ بیلن باغلی لئقدا سیزدن الینگیزده بولان اوجاغا دگیشلی غئزئقلی ماتریال لاردان (صورات، ویدئو و ش.م.) بیزه بیر نوسخاسئنی اییبریپ، یاردام اتمگینگیزی خوایئش ادیأریس.
توی – میلسیمیز سیزینگ کولتور اوجاغی بیلن باغلانشئقلی پیکیرلرینگیز، یادلامالارئنگئز و اوٚندؤولرینگیز بیلن اتجک چئقئشلارئنگئزا آچئق دئر.
تویا گلجک یولونگئزا غاراشیارئس!
دوشوشئغئمئز:
یری: آللئ ولت شائوز، کؤرنر ستریت، 77، 50823 کؤلن
زامانی: یکشنبه، 13-11-2016، ساغات: 11:00 –15:00
حورمات بیلن:
توٚرکمن کولتور اوجاغی موٚدیریّت توپاری: کؤلن، 25.09.2016
اااا

Saturday, October 01, 2016

Dostum we klasdaşym Abdylla Ýomudynyn dünýäden gitmegine gynanç bildirýäris!Bu ölmek, direlmek galypdyr öňden, 
Peder bize miras goýmuş bu derdi.
***
Örän gynanç bilen Klasdaşym hem gadyrdan dostum Abdylla ÝOMUDY- nyň dünýäden gitmegine gynanç bildirip, galanlaryna sabyr-kuwat diläp, merhumyň ýatan ýeri ýagty we ýady hemişelik hemra bolsyn!
Hojanepes Webneşir

Sunday, September 18, 2016

'Myhmany az' Aşgabatda $2,2 milliardlyk aeroport açyldy

Azat Radiosy: 00:42 /00:42 Aşgabatda şu gün bahasy iki milliard amerikan dollaryndan hem geçýän täze halkara aeroport açylyp, ulanmaga berildi diýip, Orsýetiň «Nowosti» habar gullugy ýazýar. Türkmen telewideniýesi 16-njy sentýabrda türkmen lideriniň bu dabara daşary ýurtlardan Aşgabada gelen biznes wekillerini hem çagyrandygyny habar berdi.Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow aeroportuň açylyş dabarasynda sözlän sözünde täze aeroportyň iň döwrebap aerougrukdyryş tehnikalary bilen enjamlaşdyrylandygyny we kontinent hem kontinentara söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam berjekdigini aýtdy.

Tuesday, August 16, 2016

Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu?

Eski Türkler
Türkiýe.net:
Orta okul ve lisede tamamen yüzeysel ve janjanlı bir tarih okuduğumuz konusunda herhalde herkes hem fikirdir. Öyle bir psikolojik dolduruş vardı ki sanki biz Türkler tarihin başlangıcından beri hep Müslüman olarak yaşamıştık! “Nasıl Müslüman olduk?” sorusu “nasıl Türk olduk?” kadar saçma sapan bir soruydu.
Zaten toplumdaki genel kanı İslamiyet öncesi Türklerin putperest, kafir oldukları ve ahlaksızca bir hayat sürdükleri yolundaydı. Ancak, bunun düzmece olduğu ortaya çıkınca bu kez Türklerin kendi dinlerine çok benzediği için Müslüman oldukları, Allah ve Muhammet sevgisiyle elde pala Viyana’ya kadar gidip her yeri şehit kanlarıyla suladıkları iddiası gündeme getirildi.

Sunday, August 07, 2016

Поиск дипломов на Система научного поиска по текстам докторскии научнии материалов

Овнук, Х. А.: - История и исторические личности — ВАК 07.00.02 — 1995 год.
Система научного поиска по текстам работ. Поиск дипломов... Referun.com›search по имна Овнук, Хангелди Аразгелди оглы

Monday, August 01, 2016

“О Записки поездках князя Александра Бековича-Черкасского к восточному берегу Каспийского моря

Бекович-Черкасский, Фёдор Николаевич
Vostlit.Info: з “Записки о поездках князя Александра Бековича-Черкасского к восточному берегу Каспийского моря и о сухопутной экспедиции его в Хиву” (Заголовок документа; документ не датирован, но, как видно из содержания, написан позже описываемых в нем событий; датируется по времени события.)...
******

Мыс Тюк-Караган, в северо-восточной части Каспийского моря, был издавна известен астраханским жителям по торговле, производимой ими у сего места с Туркменцами. Русские и татары ездили туда из Астрахани на малых судах компаниями.

Thursday, July 28, 2016

Eýran Türkmenlerinin Medeniýetinin Taryhy (XIX-XX aa.). II - Tom Dissertasýa - 1995 Goraldy. - تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران (قرون 19-20)

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ТУРКМЕН ИРАНА (ХIХ-ХХ вв.) II Tom-защита диссертации 1995
ایران تورکمنلرینینگ مدنیّتینینگ تاریخی (قرون XIX-XX)  - 2 - جلد II - دسرتاسیا - 1995 دا قورالدی.
THE CULTURAL HISTORY of TURKMENS of IRAN (XIX-XX c.c.) Volume II - Dissertation - Defense in 1995.
*******

Complite my dissertasya - Latin-turkmenComplite my dissertasya-تورکمنچه-turkmençe
****************************

Saturday, July 23, 2016

Amerikan Sesi’nin Tebriz Araştırmaları Enstitüsü Başkanıyla Söyleşisi

Dr. Riza Heýet
TEBRIZ ARAŞTIRMALAI INSTITÜTÜ:
Amerikan Sesi Azerbaycan Türkçesi bölümü Ankara’da faaliyette bulunan Tebriz Araştırmaları Enstitüsü başkanı Mehmet Rıza Heyet ile bu Enstitünün açılış amaçları ve faaliyetleriyle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.
Rıza Heyet bu söyleşide enstitünün hangi ihtiyaçlara cevap olarak kurulduğunu ve üzerinde faaliyet göstereceği alanları yorumlayıp İran’daki “Türkler ve Türklerle ilişkide olan milletlerin kültürel, sosyal, politik ve ekonomik hayatını incelemek ve sonuçlarını yayınlamak” hedefi doğrultusunda faaliyet göstereceğini açıkladı. …….

Söyleşiyi Dinlemek İçin BURAYA Tıklayınız

Tuesday, July 19, 2016

6.Türkoloji Günü- Ankara Üniversitesi- Dr. Hangeldi OWNUK

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü
6.Türkoloji Günü - Ankara Üniversitesi (10.05.2016)
آلتئنجی تورکولوژی گونی - آنکارا اونیورسیته سی 10 - نجی مایس
آنکارا بیلیم یوردو، آلتینجی تورکولوژی گونو کنفرانسیندا ایران تورک‌ لری دورومو ایله ایلگیلی دانیشیقلار.
******

Türkçenin Varlığı İçin VI. Türkoloji Günü Toplantısı

Dr. M.R.Heýet
ANKARA - DOLUNAY Dergisi: Yazar: · 3 Haziran 2016

Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde, tarihi “Farabi Salonunda “Türkçenin Varlığı İçin 6. Türkoloji Günü” toplantısı düzenledi. 6. Türkoloji Gününde uzmanlar tarafından önemli konuşmalar yapıldı, bildiriler sunuldu, Türk lehçelerinde şiirler, şarkılar söylendi.
İlki 5 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen “Türkçenin Varlığı İçin I. Türkoloji Günü” adlı sempozyumda, toplantıyı düzenleyenlerin önerisi ve orada bulunan Ankara, Gazi ve Hacettepe üniversitesi bilim insanlarının ortak kararıyla 5 Mayıs “Türkoloji Günü” olarak ilan edilmişti.

Monday, July 11, 2016

Çin coğrafyasında antik Hun Türk tamgaları

Türk Bilimi
TÜRK BIILIMI:
Yeni bulunan tarihi bulgular günümüz Çin coğrafyasının antik döneminin Hun Türkleri coğrafyası olduğunu kanıtlamıştır.
Similar signs appear on Chinese, Harappan, South Indian Megalithic, Libyan and Cretan pottery (see figure 1). These signs were invented by the Proto-Saharans for purposes of communication. These pottery signs agree with the so-called linear Egyptian signs mentioned by Petrie (1921, p.83). They frequently appear on Egyptian pottery.

Tamgalar Şekilleri:

Wednesday, July 06, 2016

Medya Berlin/ Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Prof. Dr. Yusuf Halaçoglu konferansı Berlin.

Medya Berlinde programta hocam Prof. Dr. Yusuf Halaçoglunun conference çykyşy!


********
Published on Jun 25, 2016
MedyaBerlin/der Bundestag hat am 2. Juni dieses Jahres die Ereignisse in den Jahren 1915/16 im damaligen Osmanischen Reich explizit an vier Stellen ihrer Resolution als einen „Völkermord“ an Armeniern bezeichnet.